سایت رسمی دبیرستانی ها ,

menuordersearch
motavasete.ir
گام به گام های پایه دهمپاورپوینت های پایه دهمجزوه های پایه دهمسوالات تمامی درس های پایه دهم

دهم

+ لیست کامل
واقعۀ بزرگ
واقعۀ بزرگ
پاورپوینت درس ششم دین و زندگی پایه دهم

پاورپوینت درس ششم دین و زندگی پایه دهم

2,500 تومان
منزلگاه بعد
منزلگاه بعد
پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی پایه دهم

پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی پایه دهم

2,500 تومان
آیندۀ روشن
آیندۀ روشن
پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه دهم

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه دهم

2,500 تومان
پنجره ای به روشنایی
پنجره ای به روشنایی
پاورپوینت درس سوم دین و زندگی پایه دهم

پاورپوینت درس سوم دین و زندگی پایه دهم

2,500 تومان
پر پرواز
پر پرواز
پاورپوینت درس دوم دین و زندگی پایه دهم

پاورپوینت درس دوم دین و زندگی پایه دهم

2,500 تومان
پاورپوینت درس هدف زندگی دین و زندگی پایه دهم
پاورپوینت درس هدف زندگی دین و زندگی پایه دهم
پاورپوینت درس اول دین و زندگی پایه دهم

پاورپوینت درس اول دین و زندگی پایه دهم

2,500 تومان
جذب و انتقال مواد در گیاهان
جذب و انتقال مواد در گیاهان
جزوه فصل هفتم زیست شناسی پایه دهم

جزوه فصل هفتم زیست شناسی پایه دهم

1,500 تومان
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
جزوه فصل پنجم زیست شناسی پایه دهم

جزوه فصل پنجم زیست شناسی پایه دهم

1,500 تومان
گردش مواد در بدن
گردش مواد در بدن
جزوه فصل چهارم زیست شناسی پایه دهم

جزوه فصل چهارم زیست شناسی پایه دهم

1,500 تومان
جزوه فصل گوارش و جذب مواد زیست شناسی پایه دهم
جزوه فصل گوارش و جذب مواد زیست شناسی پایه دهم
جزوه فصل دوم زیست شناسی پایه دهم

جزوه فصل دوم زیست شناسی پایه دهم

2,000 تومان
پربازدیدترین کالاها
معنی درس سیزدهم فارسی دهم (گُردآفرید)
معنی درس سیزدهم فارسی دهم (گُردآفرید)
معنی شعر گردآفریدمعنی شعر گردآفرید1,000 تومان
فضیلت آراستگی
فضیلت آراستگی
پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم تجربیپاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم تجربی2,500 تومان
زیبایی پوشیدگی
زیبایی پوشیدگی
پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهمپاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم2,500 تومان
Art and Culture
Art and Culture
پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهمپاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهم3,000 تومان
منزلگاه بعد
منزلگاه بعد
پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی پایه دهمپاورپوینت درس پنجم دین و زندگی پایه دهم2,500 تومان
گام به گام فصل چهارم فیزیک دهم (دما و گرما)
گام به گام فصل چهارم فیزیک دهم (دما و گرما)
گام به گام فصل چهارم فیزیک دهم (دما و گرما)گام به گام فصل چهارم فیزیک دهم (دما و گرما)1,000 تومان
جذب و انتقال مواد در گیاهان
جذب و انتقال مواد در گیاهان
پاورپوینت فصل هفتم زیست شناسی دهمپاورپوینت فصل هفتم زیست شناسی دهم2,500 تومان
جزوه فصل ششم زیست شناسی دهم
جزوه فصل ششم زیست شناسی دهم
جزوه فصل ششم زیست شناسی دهمجزوه فصل ششم زیست شناسی دهم2,000 تومان
زمین شناسی ایران
زمین شناسی ایران
پاورپوینت فصل هفتم زمین شناسی پایه یازدهمپاورپوینت فصل هفتم زمین شناسی پایه یازدهم2,500 تومان
گردش مواد در بدن
گردش مواد در بدن
پاورپوینت فصل چهارم زیست شناسی پایه دهمپاورپوینت فصل چهارم زیست شناسی پایه دهم2,500 تومان
پرفروشترین کالاها
معنی درس سیزدهم فارسی دهم (گُردآفرید)
معنی درس سیزدهم فارسی دهم (گُردآفرید)
معنی شعر گردآفریدمعنی شعر گردآفرید1,000 تومان
فضیلت آراستگی
فضیلت آراستگی
پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم تجربیپاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم تجربی2,500 تومان
زیبایی پوشیدگی
زیبایی پوشیدگی
پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهمپاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم2,500 تومان
Art and Culture
Art and Culture
پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهمپاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهم3,000 تومان
منزلگاه بعد
منزلگاه بعد
پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی پایه دهمپاورپوینت درس پنجم دین و زندگی پایه دهم2,500 تومان
گام به گام فصل چهارم فیزیک دهم (دما و گرما)
گام به گام فصل چهارم فیزیک دهم (دما و گرما)
گام به گام فصل چهارم فیزیک دهم (دما و گرما)گام به گام فصل چهارم فیزیک دهم (دما و گرما)1,000 تومان
جذب و انتقال مواد در گیاهان
جذب و انتقال مواد در گیاهان
پاورپوینت فصل هفتم زیست شناسی دهمپاورپوینت فصل هفتم زیست شناسی دهم2,500 تومان
جزوه فصل ششم زیست شناسی دهم
جزوه فصل ششم زیست شناسی دهم
جزوه فصل ششم زیست شناسی دهمجزوه فصل ششم زیست شناسی دهم2,000 تومان
زمین شناسی ایران
زمین شناسی ایران
پاورپوینت فصل هفتم زمین شناسی پایه یازدهمپاورپوینت فصل هفتم زمین شناسی پایه یازدهم2,500 تومان
گردش مواد در بدن
گردش مواد در بدن
پاورپوینت فصل چهارم زیست شناسی پایه دهمپاورپوینت فصل چهارم زیست شناسی پایه دهم2,500 تومان
برندهای ویژه
 ثبت سایت رسمی دبیرستانی ها در ستاد ساماندهی پایگاه ها درگاه پرداخت امن زرین پال